Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DANICA HRIBERŠEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, DANICA HRIBERŠEK, DIPL. MED. SR.
Sedež ali naslov: Ob Radoljni 47
Poštna številka: 2344
Kraj: Lovrenc na Pohorju
Matična številka: 2149281000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki, varovanci ) na območju občone Lovrenc na Pohorju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuirane zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno in socialno stanje, negovalne diagnoze, intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenček, nosečnica, otročnica,list bolnika, starostnik,načrt zdravstvene nege, bolniški list).
 • Uporabniki zbirke: Patronažna zdravstvena nega in babištvo Danica Hriberšek,ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjenakartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam