Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BORACOM D.O.O.
Sedež ali naslov: Svečane 3
Poštna številka: 2214
Kraj: SLADKI VRH
Matična številka: 1914278000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci družbe BORACOM d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje, pošiljanje ponudb in računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let po zaključku poslovnega sodelovanja, ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe BORACOM d.o.o. in pooblaščeni delavci, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list, št. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu upravljalca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, so ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov BORACOM d.o.o. z dne 18.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA HONORARNO ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Honorarno zaposleni v BORACOM d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe honorarnega dela in plačila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo pet let po zaključku honorarnega dela.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa, številka osebnega dokumenta, podatki o šolanju, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe BORACOM d.o.o. in pooblaščeni delavci, Davčni urad RS, Zavod za zaposlovanje RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v mapah v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu upravljalca.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalnik in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, so ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov BORACOM d.o.o. z dne 18.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam