Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M.A. & L. TRGOVINA, STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: V MURGLAH 067
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5996708000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vartvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04, 5
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo študentsko delo pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost, drugi podatki potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, Ministrstvo za finance, pogodbeni študentski servisi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjeni omari. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04, 56
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanja pravic iz delovnih, socialnih in drugih zakonskih področij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti zaradi pravic do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih (osnovni količnik, količnik o napredovanju, dodatki na delovno dobo, dodatki na naziv, delovna doba, bonitete, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regres, nadurno delo, mentorstvo), podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki o službenih in diplomatskih potnih listih, podatki o izrabi letnega dopusta, podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, podatki o odsotnosti zaradi porodniškega dopusta, podatki o razporeditvi na delovno mesto, drugi podatki potrebni za namene obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, Računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje republike Slovenije, Davčna uprava republike Slovenije, Ministrstvo za finance republike Slovenije, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje lastnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 7 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Shranjuje se samo slika.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščeca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, šr. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - stranke upravljalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kupci blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Obligacijski zakonik - OZ (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 in 28/06), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodb za stranke, knjiženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o izobrazbi, drugi podatki potrebni za dosego namena pogodbene obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje republike Slovenije, Davčna uprava republike Slovenije, Ministrstvo za finance republike Slovenije, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV KUPCEV BLAGA NA POTROŠNIŠKI KREDIT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - kupci blaga na potrošniški kredit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kupci blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka upravičenca SPIZ, zaposlitev, številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenje omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV SODELUJOČIH V NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o dohodnini - Zdoh - 1 - UPB4 (Uradni list RS, št. 59/06), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZD
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kupci blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, Davčna uprava republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so zavarovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščencev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O ZAVAROVANCIH NEZGODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06), Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaposleni pri upravljalcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe in nege družinskega člana, drugi podatki potrebni za doseg namena obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke. Ostalo določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščencev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam