Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Karmen Bukovinski
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Železniška pot 10
Naziv ali firma: RAČUNALNIŠKE USLUGE IN SVETOVANJE, BUKOVINSKI KARMEN S.P.
Sedež ali naslov: Železniška pot 10
Poštna številka: 8257
Kraj: Dobova
Matična številka: 5311487000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na študente, ki jih na podlagi pogodbe o štipendiranju, štipendira Bukovinski Karmen s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbene obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - EMŠO - stalno prebivališče - študij - davčna številka - telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: - Računovodski servis s katerim ima Bukovinski Karmen s.p. sklenjeno pogodbo - v primeru inšpiciranja DURS - v primeru spora sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodba o štipendiranju je shranjena v arhivu Bukovinski Karmen s.p., ki je ustrezno varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA POGODBENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca pogodbenih delavcev se nanaša na vse sodelavce, ki imajo z Bukovinski Karmen s.p. sklenjeno podjemno pogodbo. Evidenca se nanaša tudi na študente in ostale zunanje sodelavce, ki na podlagi pogodbenega razmerja, opravljajo določeno delo za Bu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz obligacijskega razmerja, za potrebe upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun izplačil dogovorjenih v pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o podjemnih pogodbah in o delu preko študentskega servisa zajema: - ime in priimek - matična številka - davčna številka - banka in številka osebnega računa - stalno, in če je začasno bivališče - število ur dela - podatki o vrsti dela.
 • Uporabniki zbirke: - Bukovinski Karmen s.p. - DURS - Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju - Študentski servis - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija se hrani v prostoru, ki je zaklenjenen. Dostop do osebnih podatkov ima le Bukovinski Karmen in oseba, ki je pooblaščena s strani odgovorne.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam