Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Peter Lužnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zobna ordinacija
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, PETER LUŽNIK, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Partizanska 16
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 1364812000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o opredeljenih bolnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Izjava o izbiri osebenga zdravnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Opredeljeni bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Diagnostika in zdravljenje bolnikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov, EMŠO, zdravstveno stanje, telefon, delovno mesto lahko, zavarovalna podaga pri ZZZS
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: ZZZS, Zavod za zdravstveno varstvo, zavarovalnice, s katerimi imajo bolniki sklenjeno zavarovanje in dogovor o vpogledu oziroma posredovanju dokumentacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (01. 03. 2006) Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki, ki se vodijo ročno so v kartotečnih omarah, ki se zaklepajo. Podatki na računalniku so zavarovani z osebnim geslom. Na vseh računalnikih je nameščen antivirusni program. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito. Izven delovnega časa so prostori tehnično varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam