Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ALENKA ADAM
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PROLETARSKA C. 4
Naziv ali firma: GEO IZMERA, ALENKA ADAM S.P.
Sedež ali naslov: PROLETARSKA C. 4
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1761498000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PODATKI GEODETSKE UPRAVE RS

 • Pravna podlaga (neobvezno): ODLOČBA GEODETSKE UPRAVE RS - 20., 27., 28. člen zakona o geodetski dejavnosti (uradni list RS, št. 8/00) - 207. člen zakona o splošnem upravnem postopku (uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: NAROČNIK GEODETSKEGA POSTOPKA IN MEJAŠI (odvisno kateri geodetski postopek se izvaja!!!)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE GEODETSKIH POSTOPKOV (ureditev meje, izravnava meje, parcelacije, objekt
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IZPIS PARCEL IZ BAZE GURS, KI VSEBUJE: - parcelno št. lastnika/solastnika/mejaša - rojstni datum, - naslov, - kraj in poštna št.
 • Uporabniki zbirke: GEO IZMERA, ALENKA ADAM S.P.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NAVEDENI PODATKI SO DOSTOPNI LE DELAVCEM PODJETJA (delavci z zaposlitvenimi pogodbami) PODATKI SO V ZAKLENJENI ARHIVSKI OMARI SPREJET INTERNI AKT PODJETJA O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): GEODETSKA UPRAVA RS - ARHIV ZEMLJIŠKA KNJIGA OKRAJNEGA SODIŠČA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam