Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jurij Hribar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Pod gozdom c. 1/14, 1290 Grosuplje
Naziv ali firma: ZOBNI LABORATORIJ, HRIBAR JURIJ S.P.
Sedež ali naslov: Pod gozdom c. 1/14
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 1386086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov protetičnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki protetičnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi izpolnitve pogodbenih obveznostih in za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še deset let po zaključenem poslu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, številka zdravstvenega zavarovanja, starost, spol, protetične storitve.
 • Uporabniki zbirke: Jurij Hribar in pooblaščeni delavci Zobnega laboratorija, ZZZRS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, za potrebe odločanja in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv podjetja (organizacije), naslov, davčna številka, matična številka, ustanovitveni kapital, transakcijski račun in banka, odgovorna oseba, kontaktni podatki (telefonska številka, internetni naslov).
 • Uporabniki zbirke: Jurij Hribar, pooblaščeni delavci Zobnega laboratorija, računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v skladu s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javniomi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam