Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Henrik Pušnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA PUŠNIK TRBOVLJE
Sedež ali naslov: Obrtniška 29
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 1364065000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zbirka receptov izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lekarniške dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na Rp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, registrska številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in nj. številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se zbirke hranijo, so varovani v skladu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZZVZZ, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o opravljanju lekarniške dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila predpisana na Rp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): glede na zakon in vrsto podatka in v skladu z internim pravilnikom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količna predpisanega zdravila na Rp
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se zbirke hranijo, so varovani v skaldu z ZVOP1 in internim pravilnikom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): IVZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obiskovalci lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih javnega zavoda/lekarne o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam