Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Mojca Kalšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dupleška cesta 244, 2000 Maribor
Naziv ali firma: PATRONAŽA, ZDRAVSTVENA NEGA IN BABIŠTVO, MOJCA KALŠEK
Sedež ali naslov: Industrijska ulica 33
Poštna številka: 2345
Kraj: Bistrica ob Dravi
Matična številka: 2149117000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:uporabniki storitev zdravstvene nege na območju Bistrice ob Dravi,Loga, Bezene in dela Ruš ( Vinska pot).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega zdravstvenega varstva,kontinuirane zdravstvene nege,skrb za zdravje varovancev-uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja s področja patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preteka veljavnosti koncesijske pogodbe,izdane s strani občine Ruše
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:ime in priimek varovanca/bolnika, družinskih članov, naslov, datum rojstva,zaposlitev,status,zdravstveno stanje(kartoni za specifične varovance)
 • Uporabniki zbirke: Kalšek Mojca,dipl.med.sr.,Patronaža,zdravstvena nega in babištvo,ZZZS,Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,kjer se nahajajo kartoteke( zaklenjene kartotečne omare,zaklenjen prostor)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z ZZZS ki se nanašajo na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam