Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Groharjeva 11
Naziv ali firma: Dom kredit d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1826875
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o najemnikih kreditov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potrošniki, ki so najeli kredit pri družbi Dom Kredit d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, pošta in kraj, začasno bivališče, telefonska številka, GSM številka, e-pošta, osebni dokument, št. osebnega dokumenta, osebni dokument izdal urad in dan izdaje, davčna številka, EMŠO, zaposlen pri, zaposlen za nedoločen oz. določen čas, znesek kredita, šifra banke trasata, št. transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam