Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA SVETI JURIJ
Sedež ali naslov: ULICA DUŠANA KVEDRA 27
Poštna številka: 3230
Kraj: ŠENTJUR
Matična številka: 1740792000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov izdanih zdravil in informatizirana zbirka o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki, ki v lekarni dvigujejo zdravila predpisana na recept.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, registerska številka, podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, šifra in količina predpisanega zdravila na recept.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav - zdravstvene zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hranijo zbirke so varovani v skladu z ZVOP-1 in internim pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam