Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jadranko Kusanović
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Volkmerjeva 63
Naziv ali firma: ZOBNI ATELJE, JADRANKO KUSANOVIČ, DR. STOM.
Sedež ali naslov: Volkmerjeva 63
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1340196000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (člen 79.b-Ur L.RS 100/05 in 38/06), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.L.RS 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovane osebe - zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejenih pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, podatki o zaposlitvi, indentificijska štzevilka ZZZS-a, številka kartice zdravstvenega zavoravanja, stalno oz. začasno bivališče, podatki o zavarovanju, EMŠO, podatki o prejetih medicinskih tehničnih pripomočkih, podatki o obravnavi pred imenovanim zdravnikom zavoda, podatki o zdravstvenih storitvah, podatki o izdanih zdravilih na recept.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, IVZ RS, drugi organi po zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmnim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zaklepa v kovinski omari. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi prekop računalnika, je varovana z požarnim zidom in gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradne evidence ZZZS-a.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam