Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA ŠTEPANJSKO NASELJE
Sedež ali naslov: LITIJSKA CESTA 43
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2402700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Računalniškio obdelani recepti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za zavarovalnice, evidenca izdanih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, rojstni podatki, podatki o zavarovanju, zdravilo, zdravnik, zdravstvena ustanova.
 • Uporabniki zbirke: Zdravstvene zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke hranimo v računalniku, z geslom so dostopni samo pooblaščeni osebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za zavarovalnice, evidenca izdanih zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, rojstni podatki, podatki o zavarovanju, zdravilo, zdravnik, zdravstvena ustanova.
 • Uporabniki zbirke: Zdravstvene zavarovalnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Recepte hranimo v posebnih omarah, Akt o varovanju osebnih podatkkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam