Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Breda Razdevšek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dalmatinova 11
Naziv ali firma: ODVETNICA BREDA RAZDEVŠEK
Sedež ali naslov: Dalmatinova 11
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1372947000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na pooblastitelje za pravno zastopstvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziorma 5 let po prenehanju zastopanja stranke.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1( Ur.L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, nalsov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka (mobilni, stacionarni telefon), številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Vhod v odvetniško pisarno in vsaka posamezna soba je izven delovnega časa varovana z alarmnim sistemom. Vstop v odvetniško pisarno je za zaposlene mogoč preko osebne alarmne kode vsakega zaposlenega. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognje varnih omarah. Vhod v arhiv je zaklenjen. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega (sistem gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca osebnih podatkov nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmeje, pooblastilo in 10. člen Zakona o odvetništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma 10 let po zaključku pravnega postopka oziroma po izpolnitvi pogodbene obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni, v omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Vhod v odvetniško pisarno in vsaka posamezna soba je izven delovnega časa varovana z alarmnim sistemom. Vstop v odvetniško pisarno je za zaposlene mogoč preko osebne alarmne kode vsakega zaposlenega. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu preko uporabe hišnega zvonca. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognje varnih omarah. Vhod v arhiv je zaklenjen. V elektronski obliki se hranijo le ime in priimek ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Hranijo se na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla posameznika. (sistem gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam