Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SUZANA CELAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SMOLNIK 10 2342 RUŠE
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA SUZANA CELAN, V.M.S.
Sedež ali naslov: SMOLNIK10
Poštna številka: 2342
Kraj: RUŠE
Matična številka: 2183757000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege(patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev zdravstvene nege(patronažni bolniki/varovanci)na območju ks RUŠE od leta 199 9do 2006.Rok hrambe(neobvezno):do preteka veljavnosti koncesijske pogodbe ,izdane s strani občine Ruše.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelaveosebnih podatkov:izvajanje patronažnega zdravstvenega varstva kontinuitete nege,skrb za zdravje varovancev-uveljavljanje pravic bolnikov7varovancev iz obveznega zavarovanja s področja zdravstvene nege.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preteka veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov ,vsebovanih v zbirki OP(neobvezno)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka:Imena in priimki varovancev in družinskih članov,naslov,datum rojstva zaposlitev status(delavec/upokojenec),zdravstveno stanje (diagnoze bolezni,zdravstveno stanje,negovalne diagnoze,negovalne intervencije,kartoni za specifične varovance(nosečnice,starostniki,kronični bolniki)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka:Suzana Celan,viš.med.ses.Zasebna patronaža ZZZSSLOVENIJE(FINANČNI NADZOR)Zbornica zdravstvene nege,Ministrstvo za (strokovni nadzor)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora,kjer se nahajajo kartoteke(ves čas preprečen dostop tretji osebi in zakljenjene kovinska kartotečna omara,z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig 8s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):Osebni podatki iz zbirke se povezujejo iz ZZZS,ki se nanašajo na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam