Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta Ljubljanske brigade 11
Naziv ali firma: Geoplin d.o.o. Ljubljana
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, osebna št. delavca, davčna št., prebivališče, poklic, izobrazba, invalid ali upokojenec, datum sklenitve/prenehanja del. razmerja, dejavnost družbe, podatki o del. času in njegovi izrabi, o plači, nadomestilih plače, drugih prejemkih iz del. razmerja, povračilih stroškov v zvezi z delom, prispevkih za socialno varnost, akontaciji dohodnine.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poškodovani delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče, kraj dela, delovno mesto, izobrazba, delovni čas, zavarovalna doba, invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost družbe, poškodba, soudeleženci, morebitne smrtne žrtve, vir in vzrok nesreče, ogroženost, uporaba osebnih varnostnih sredstev, usposobljenost iz VPD.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, prebivališče, kraj dela, delovno mesto, izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, vrsta pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna št., prebivališče, kraj dela, delovno mesto, izobrazba, delovni čas, zavarovalna doba, datum sklenitve/prenehanja del. razmerja, razlog prenehanja, dejavnost družbe, upokojenec ali invalid, obravnava v postopku v zvezi z del. razmerjem, predhodni in periodični zdrav. pregledi.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam