Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UČILA INTERNATIONAL, D.O.O., založba, TRŽIČ
Sedež ali naslov: Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe
Poštna številka: 4294
Kraj: KRIŽE
Matična številka: 1587838000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zbirka zunanjih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: sodelujoči zunanji sodelavci - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje plačil po avtorskih in drugih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št. emšo, državljanstvo, št. osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori kjer se nahajajo podatki se zaklepajo, dostop v računalniški program je varovan z gesli. dostop do zbirk ima le direktor in pooblaščenci kadrovske službe. postopki in ukrepi za varovanje podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zvop.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. zbirka zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št. emšo, št. osebnega računa, datum kraj rojstva, poklic, izobrazba, delovne naloge, kraj dela, trajanje pogodbe, začetek in zaključek delovnega razmerja,
 • Uporabniki zbirke: zzzs, zpiz, durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahaja zbirka se zaklepajo, dostop v računalniški program je zavarovan z geslom. dostop do zbirk in podatkov fizično in v računalniškem programu ima samo pooblaščenec iz kadrovske službe in direktor. postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov seo določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.10.2006 izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam