Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P&TH,D.O.O., ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA
Sedež ali naslov: Kopališka 7,p.p.57
Poštna številka: 4240
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 1197274000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence o pacientih,nadzoru shranjevanja..

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov(UL RS,št.86/04,113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti v splošni ambulanti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje terapije,izvajanje diagnostike,nadzor nad terapijo,zakonske obveznosti rednega prijavljanja bolezni,kaznivih dejanj,posredovanje podatkov o sistematskih pregledih,cepljenjih...
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajnostna doba shranjevanja podatkov glede na zdravstvene podatke-trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov,EMŠO,davčna številka,kraj rojstva,državljanstvo,poklic,izobrazba,delovna doba,,delovne naloge,strokovna usposobljenost,status invalidne osebe,telesne okvare,status upokojenca,zdravstveno stanje ,cepljenja,cepilni status,terapija,kontrole pri specialistih,izvidi specialistov,hospitalizacije,zdravsrvene ustanove kjer se izvaja terapija in obseg pooblastl....
 • Uporabniki zbirke: ZZZ Slovenije-OE,IVZ R Slovenije,Zavod za zdravstveno varstvo R Slovenije-OE,Ministrstvo za zdravje R Slovenije... Zavarovalnica ADRIATIC,VZAJEMNA,TRIGLAV zdr.zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se mehanično hranijo zbirke podatkov so ločene od prostorov čakalnice,so zaklenljive,pod videom nadzorom in stavba kot celota s senzorskim nadzorom.Računalniška hiša Listd.o.o.,Ljubljana,shranjuje in posredujepodatke v elektronski obliki in kodirane in zaščita in shranjevanje se vrši po Zakonu o varstvu osebnih podatkov(UL RS,št.86/04,113/05),ki velja tudi za računalniški inženiring.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke podatkov pri zavarovalnicah VZAJEMNA,TRIGLAV zdr. zavarovalnica,ADRIATIC,ZZZ Slovenija,IVZ R Slovenije,ZZV R Slovenije..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: P&TH,d.o.o.,zasebna splošna ambulanta Direktor.Pavel Podlesnik,dr.med.,Kopališka 7,p.p.57,Radovljica Matična št.:1197274
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam