Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA TABORNIKOV POMURJA
Sedež ali naslov: GLAVNI TRG 3A, p.p. 68
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 1156128000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ČLANOV DRUŠTVA IN UDELEŽENCEV AKTIVNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI DRUŠTVA IN UDELEŽNCI AKTIVNOSTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca članstva in udeležencev aktivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, naslov stalnega bivališča, telefon, leto vstopa v organizacijo, izobrazba, tečaji, znanja, odlikovnja in priznanja, funkcija v organizaciji
 • Uporabniki zbirke: Zveza tabornikov Slovenije Rodovi registrirani pri Zvezi tabornikov Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zveza tabornikov Pomurja Glavni trg 3a 9240 Ljutomer MŠ: 1156128
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam