Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ELEKTROINSTALACIJE MARJAN PAJK S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): orle 16 a 1291 škofljica
Naziv ali firma: ELEKTROINSTALACIJE MARJAN PAJK S.P.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka dobaviteljev storitev in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za delo preko študentskih servisov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic,delavne naloge, strokovna usposabljenost.
 • Uporabniki zbirke: Marjan Pajk -Direktor Veronika Pajk - Tajnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostrori, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delavnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov , ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari. Postopki za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam