Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIKAPOKA D.O.O.
Sedež ali naslov: SLOMŠKOVA ULICA 3
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1666223000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE ZBIRAJO ZA POTREBE IZVAJANJA PODJETJA ZA POTREBE SEZNANJANJA KUPCEV O NOVOSTIH, UGODNIH PONUDBAH
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, ROJSTNI DATUM
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI V ELEKTRONSKI OBLIKI SE HRANIJO IN SO ZAVAROVANI S POMOČJO INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN SO POD GESLI, DO KATERIH IMAJO DOSTOP POOBLAŠČENE OSEBE. pODATKI SO DOSEGLJIVI V OBLIKI V KATERI SO BILI OBLIKOVANI IN SE BREZ DIREKTORJA NE SPREMINJAJO. DO TEH PODATKOV IMAJO DOSTOP POOBLAŠČENE OSEBE V PODJETJU IN SAMO V REDNEM DELOVNEM ČASU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE ZBIRAJO ZA POTREBE IZVAJANJA POGODBE O ZAPOSLITVI, ZAVAROVANJA ZAPOSLENIH IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV IN UVELJAVLJANJA PRAVIC LE TEH, ZA URADNE NAMENE, ZA NEMOTENO DELOVANJE PODJETJA.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ROJSTNI PODATKI IN KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH,
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOKUMENTACIJA V PAPIRNI OBLIKI JE SHRANJENA IN ZAVAROVANA V OMARI, KATERA SE NAHAJA V PROSTORU, KI JE POD NADZOROM IN VAROVAN. DO TEH PODATKOV IMAJO DOSTOP POOBLAŠČENE OSEBE V PODJETJU IN SAMO V REDNEM DELOVNEM ČASU. PODATKI V ELEKTRONSKI OBLIKI SE HRANIJO IN SO ZAVAROVANI S POMOČJO INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN SO POD GESLI, DO KATERIH IMAJO DOSTOP POOBLAŠČENE OSEBE. PODATKI SO DOSEGLJIVI V OBLIKI KATERI SO BILI OBLIKOVANI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O VIDEO NADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE VAROVANJA V PODJETJU
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 DNI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: SLIKOVNI MATERIAL
 • Uporabniki zbirke: PODJETJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI V ELEKTRONSKI OBLIKI SE HRANIJO 3 DNI IN SO ZAVAROVANI S POMOČJO INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN SO POD GESLI DO KATERIH IMAJO DOSTOP POOBLAŠČENE OSEBE-DIREKTOR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam