Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): VIDENIČ IRENA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOCBEKOVA 28
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA, IRENA VIDENIČ, DIPL.MED.SR.
Sedež ali naslov: KOCBEKOVA
Poštna številka: 8250
Kraj: 8250 BREŽICE
Matična številka: 1748033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV/BOLNIKOV PATRONAŽNE ZDRAVSTEVENE NEGE( PATRONAŽNI KARTON)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAŽNE ZDR. NEGE ( BOLNIKI/ VAROVANCI) NA PODROČJU ZA KATEREGA IMAM KONCESIJO S STRANI OBČINE BREŽICE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONAŽNEGA VARSTVA, KONTINUITETA ZDR. NEGE, SKRB ZA ZDRAVJE VAROVANCEV, UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDR. ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNEGA VARSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VELJAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIMKI VAROVANCEV IN DRUŽINSKIH ČLANOV, NASLOV, DATUM ROJSTVA, POKLIC, IZOBRAZBA, STATUS, ZDR. STANJE, SOC. STANJE, NEG. DG. IN INTERVENCIJE, KARTONI ZA SPECIFIČNE SKUPINE( DOJENČEK, OTROČNICA, NOSEČNICA, KRONIČNI BOLNIK)
 • Uporabniki zbirke: VAŠ NAZIV, ZZZS, ZBIRNICA ZDR. IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA, KE JE VES ČAS NEDOSTOPEN TRETJIM OSEBAM, OGNJEVARNA ZAKLJENJENA KARTOTEČNA OMARA, Z GESLI ZAŠČITEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDR. ZAVAROVANJEM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam