Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SAF-ZALOŽNIŠKA HIŠA D.O.O.
Sedež ali naslov: Krpanova 1
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5822815000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, ime in priimek kontaktne osebe, gsm in tel. številka, ime in priimek odgovorne osebe, gsm in tel.številka
 • Uporabniki zbirke: SAF d.o.o.- zaposleni v podjetju, pogodbeni sodelavec Nevenka Mulej s.p.- Ažur
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka dobaviteljev, so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmom, stavba je zaklenjena tudi v delovnem času. Zbirka osebnih podatkov se vodi v obliki prejetih računov ter v knjigi prejetih računov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki iz ze evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva ( kraj, občina in država rojstva), EMŠO, naslov, davčna številka in izpostava davčnega urada, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, dela, naloge in datum sklenitve pogodbe, številka tekočega računa in naziv banke
 • Uporabniki zbirke: SAF d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na osebne podatke je v stavbi, ki je v času delovnega časa zaklenjena, izven delovnega časa pa varovana z alarmom. Zbirka osebnih podatkov se vodi v registratorju pogodb ter v elektronski obliki pri pooblaščenem delavcu podjetja in pri pogodbenem obdelovalcu. Pogodben obdelovalec je seznanjen z določili tega pravilnika, prav tako ima sprejet tudi svoj Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZOVP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam