Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIO NOVA SKK TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: PROSVETNA CESTA 003
Poštna številka: 4270
Kraj: JESENICE
Matična številka: 5967139000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razpošiljanje blaga, evidenca stalnih strank
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: 1AINternet d.o.o. - administrator internetne trgovine
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirke podatkov na računalnikih se zaklepajo z gesli za vsakega uporabnika posebej. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 12.12.2006 izdalo podjetje BIO NOVA SKK d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam