Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VITA FIT D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA 19
Poštna številka: 1240
Kraj: KAMNIK
Matična številka: 5726140000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vpisanih članov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani kluba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za identifikacijo ob prihajanju v fitnes in obveščanje o novostih oziroma o spremembah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstvo, naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: Podatki so samo za interno uporabo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vpisni listi so vpeti v mapo, ki se hrani v posebnem prostoru nedostopnem za stranke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ti podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam