Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANC GRILC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ČRNIVEC 10D
Naziv ali firma: ZIDARSTVO GRILC, FRANC GRILC S.P.
Sedež ali naslov: ČRNIVEC 10D
Poštna številka: 4242
Kraj: BREZJE
Matična številka: 5383809000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Interni imenik fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Zidarstvu Grilc, Franc Grilc s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon, - mobilni telefon, - elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri Zidarstvu Grilc, Franc Grilc s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse zaposlene se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v poslovnem prostoru, Dostop do teh imata samostojni podjetnik in od njega pooblaščena oseba, ob izkazu upravičene uporabe uporabe pa tudi ostali zaposleni. Za zavarovanje osebnih podatkov ima Zidarstvo Grilc, Franc Grilc s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam