Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NENAD MEHLE
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KIDRIČEVA 53
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, MAG. NENAD MEHLE, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA 53
Poštna številka: 3250
Kraj: ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 1364928000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zobozdravstveni karton

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti, statistika, fakturiranje storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, naslov bivališča, status zob, splošno zdravstveno stanje (alerfije, osnovni podatki o kroničnih, krvnih in infekcijskih boleznih), opravljene zobozdravstvene storitve.
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravnik, zobna asistentke, druge osebe, katere imajo po zakonu pravico do vpogleda v kartoteko (nadzorni zdravnik, pooblaščena zdravniška komisija,...).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke so shranjene in zaklenjene v kovinske ognjevarne kartotečne omare. Podatki, shranjeni v elektronski obliki (računalniški disk) so zavarovani z identifikacijsko kartico in gesli. Kartoteke in računalnik se nahajajo v zaklenjenih prostorih, kateri so v odsotnosti osebja varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam