Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): NADA FOJKAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trata 7
Naziv ali firma: PATRONAŽA, NADA FOJKAR V.M.S.
Sedež ali naslov: Trata 7
Poštna številka: 4226
Kraj: Gorenja vas
Matična številka: 1737724000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)/

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju Gorenje vasi in Poljan, Občina Gorenja vas-Poljane
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik)
 • Uporabniki zbirke: Nada Fojkar, Patronaža, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam