Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Sedež ali naslov: STRAHINJ 99
Poštna številka: 4202
Kraj: NAKLO
Matična številka: 5088739000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o dijakih vpisanih v srednjo šolo - VPISNICA IN RAČUNALNIŠKA BAZA PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih vpisani v BC Naklo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni podatka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj in občina, bivališče, v računalniški bazi pa še: številka osebnega lista, ime in priimek očeta in matere, učni uspeh.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo in delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela 40/06 (7.člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole in statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), izobrazba, poklic, EMŠO, davčna števila, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, ure letnega dopusta, ure odsotnosti, datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja, oblika delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo in delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje podatkov v ognjevarni omari in računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o starših mladoletnih dijakov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, izobraževalni program, šolsko leto izdaje.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dukomentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o dijakih, ki jih je obravnavala svetovalna služba.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoči svetovanje dijakom, ki to potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna namneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno mimistrstvo, pooblaščena oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno ali elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dukomenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dukomentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih dijaka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki soglašajo z obdelavo podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba dijaka ter podatki o gibalnih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesna višina, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba, izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zapisniki sej o zaključnem izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih zaključnega letnika BC Naklo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljeno izobrazbo kandidata ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Podatke obdelujejo pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, izobraževalni program, šolsko leto izdaje.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumenov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poklicni maturi in zaključnim izpitu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS. št. 86/04, 113/05, 51/,7, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06 ) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS št. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), pridobljena izobrazba kandidata, podatki o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov in uspehu posameznega dijaka ter skupnem uspehu vseh dijakov pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, RIC, vpisane službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno; pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom, za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanju podatkov, ki poteka po elektonsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izpitih kanditatov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 5/07, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijave k izpitu, zapisniki o izpitu s podatki o kandiidatih, in sicer ime in priimek dijaka, datum, kraj, prebivališče in izobraževalni program, ter podatki o izpitnih nalog oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Izpis dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. 96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka, izobraževalni program ter podatki o pridobljenih ocenah in splošnem učnem uspehu, ter o opravljenih izpitih.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdelujejo razredniki in pooblaščena oseba, ki imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklepa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca vpisanih: po letih, oddelkih in skupinah v e-redovalnicah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07). 79.člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 86/04, 79/06), in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in kandidati izobraževanja odraslih vpisanih v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodna izobrazba dijaka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijake poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet. Evidenca je vodena računalniško in je zaščitena z geslom. E-redovalnico uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času za njih tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v zaklenjene omare v zbornici, ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca kandidatov prijavljenih za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ie in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi podatkov se hranijo v zakljenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezava z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Osebni list dijaka.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče stalna in začasno, pridobljena izobrazba kandidata, splošni učni izpit, opravljeni uspeh, napredovanja in dokončanje izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, pooblaščena oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujemo ročno in se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del Matične knjige.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca izdanih odločb v postopku za namen nadaljevanja izobraževanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17.člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) Ur.l. RS, št. 73/2004 Ur.l. RS, št. 87/2011-ZVPI (97/2011 popr.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidat za vpis v šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanje vpisnih pogojev oseb, ki so si prehodno izobrazbo pridobili v tujini.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju na podlagi katere je bila izdelana odločba, državna izdaja listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listine, podatki o izobraževalnem programu v katerega se oseba, na katerega se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco prijavljenih za vpis v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Matična knjiga.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca vpisanih dijakov v šolo po izobraževalnih programih in izdajanje duplikatov spričeval.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka osebnega lista, ime in priimek, datum rojstva, datum vstopa v šolo, datum izstopa iz šole, št.spričevala o zaključnem izpitu, poklicni maturi - datum izdaje, št. maturitetnega spričevala - datum izdaje.
 • Uporabniki zbirke: Šolska svetovalna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu s Pravilnikom o pedagoški dokumentaciji v srdnješolskem izobraževanju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Šolska kronika.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 41.člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študentje, učitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca po oddelkih za trajno hrambo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Neobvezno.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: Ni podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni podatka.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenco izdanih duplikatov (izpis iz evidence).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 22.člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši dijaki šole.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadomestitev izgubljenih spričeval.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Neobvezno.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni kraj in občina, šolsko leto šolanja, letnik, smer izobraževanja, splošni učni uspeh, predmetnik z uspehom.
 • Uporabniki zbirke: Delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni list, zapisnik o zaključnih izpitih in poklicna matura.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca izpisanih dijakov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona osebnih podatkov ( Uradni list RS 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96, 44/00, 86/04, 79/06), Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99, 108/99, 97/06, 59/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so prekinili izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum rojstva, bivališče, v računalniški bazi pa še: številka osebnega lista, program izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V ognjevarni omari in računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco dijakih. Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podarkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca dijakov s statusom.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 13/05), Zakona o poklicnem izobraževanju in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS. št. 12/96, 44/2000, 86/2004, 70/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki z večjemi obremenitvami na ostalih področjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Neobvezno.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, smer izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno ali elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dukumenti se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami v sklopu evidenc dijakov. Podatki se ne povezijejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca dijakov, ki prejemajo regresirano prehrano.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 113/05), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki s šibkim socialnimi statusem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pridobitev regresirane prehrane.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka izobraževanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Neobvezno.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, družinska in socialna nameza.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba, izpis dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezuje z uradnimi javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Matična knjiga zaposlenih in osebne mape.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, stalni ali začasni naslov, kraj občine, državljanstvo. Pridobljena izobrazba. Vrsta delavnega razmerja, davčna številka, matična številka.
 • Uporabniki zbirke: tajništvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari v tajništvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o sebnih dohodkih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci zavoda, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01, 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda, - pooblaščeni zdravnik – specialist medicine dela zavoda, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se prav tako hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o usposabljanju za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93, 97/01, 110/02, 105/06, 3/07, 9/11, 83/12)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda, -izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, učitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov in študentov in zaposlenih ter premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 14 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika) - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omari v pisarni vzdrževalca učne tehnologije zavoda, monitor v pisarni vzdrževalca učne tehnologije zavoda, dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 10. 10. 2011.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca vstopov in izstopov - SPLOŠNO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o evidencah na področju dela, Ur. l. št. 45/06
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov, študentov zaposlenih ter premoženja javnega zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec javnega zavoda - obiskani delavec javnega zavoda - čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci javnega zavoda
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pri pomočnici ravnateljice. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalec del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v računovodstvu, tajništvu, vodij enot. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 113/2005, 2. člen Zakona o evidencah na področju dela, Ur. l. št. 45/06, 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. št. 56/99, 64/01, 43/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti šole, državnih organov, uveljavitev pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca; matično številko; kraj rojstva (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); stalno prebivališče in naslov (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); kraj dela (kraj, občina, republika oziroma avtonomna pokrajina); poklic; šolsko izobrazbo; strokovno izobrazbo; strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog; dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; delovni čas delavca - v urah (na teden); zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; dejavnost organizacije oziroma delodajalca. Poleg tega vsebuje evidenca še naslednje podatke: a) podatke o poškodovanem delavcu: 1) delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; 2) koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; 3) ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; 4) naravo poškodbe; 5) poškodovani del telesa; 6) ali je bila poškodba smrtna; 7) podlaga zavarovanja; b) podatke o poškodbi pri delu: 1) kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; 2) kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo; 3) koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); 4) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; 5) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; 6) vir nesreče; 7) vzrok nesreče; 8) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; 9) uporabo osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Šola, pristojna ministrstva, v drugih primerih pa v skladu s posebnimi predpisi in za uveljavljanje pravic posameznika na katere se nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezava (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa št. 14)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI), 79/06, 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani odrasli udeležencu, ki se izobražujejo oz. opravljajo izpite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo in pristojne zbornice. Za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek odraslega, ki se izobražuje oz. opravlja izpite - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci centra - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu in pisarni pomočnika ravnatelja zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca izobraževanja odraslih - TEČAJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ueleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, pristojno za izobraževanje odraslih, za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek udeleženca, -spol, datum, kraj, občina in država rojstva, -stalno in začasno bivališče, - tel. številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - pooblaščeni delavci MIZKŠ, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari strokovnega delavca, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04), 56. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence prijavljenih za vpis se hranijo do vpisa oz. do izteka pritožbenih postopkov. Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), -spol, -datum, kraj, občina in država rojstva, -stalno in začasno prebivališče, -enotna matična številka občana, -državljanstvo, -predhodno pridobljena izobrazba, -način študija, -drugi podatki po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci višje strokovne šole, -pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodeno v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št.86/04), 56. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - enotna matična številka občana - način študija - letnik študija in študijsko leto prvega vpisa - datum izpita - podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja - ocena, dosežena na izpitu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Višje strokovne šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v referatu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 3. 1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Katalog evidence izdanih dokumentov o končanem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04), 56. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe višje strokovne šole in ministrstva, pristojnega za višje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz - identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), -spol, -datum, kraj, občina in država rojstva, -stalno in začasno prebivališče, -enotna matična številka občana, -državljanstvo, -predhodno pridobljena izobrazba, -način študija, -drugi podatki po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci -pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje šolstvo, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v referatu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - DURS, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - pooblaščeni delavci zavoda, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - DURS, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1) oziroma drugimi predpisi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Evidenca izdanih certifikatov NPK

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 86/04), 31. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. št. 1/2000 RS, št. 55/2003, 83/2003-UPB1, 118/2006, 1/2007-UPB2, 85/2009
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so uspešno opravili preverjanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe ugotavljanja usposobljenosti kandidatov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, -datum in kraj rojstva, -EMŠO, prebivališče (stalno in začasno), -številko in datum izdaje certifikata, -poklicno kvalifikacijo,ki jo je kandidat pridobil
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni/je povezave (evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca o uporabnikih knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), 79. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) in 15.čl. Zakona o knjižničarstvu (UL RS 87/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študentje, drugi udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, MIZKŠ, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče, letnik vpisa v program
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, pooblaščeni delavci šole, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Medpodjetniški izobraževalni center - Evidenca kupcev izdelkov in storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodben odnos
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci proizvodov in storitev zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe računovodstva - za potrebe statističnih analiz - identiteta kupca ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): - eno leto po letu zaključka pravnega posla
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -priimek in ime -davčna številka -stalno in začasno bivališče
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarni vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra in v zaklenjenih omarah v računovodstvu zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca naročnikov tiskovin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje tiskovin
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Pošta Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi računalniško in je zaščitena z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki evidence naročnikov BC Naklo tiskovin se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam