Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOMEDICUS, PODJETJE ZA TRGOVINO Z ZDRAVILI IN ZDRAVSTVENIMI STORITVAMI, D.O.O.
Sedež ali naslov: LEPODVORSKA ULICA 031
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5950066000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV-PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI OZIROMA PACIENTI ,KI PRIHAJAJO NA PREGLED.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: LASTNO STROKOVNO SPREMLJANJE PACIENTA-KUPCA.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET OZIROMA DO PREKLICA OSEBNE PRIVOLITVE POSAMEZNIKA.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. ČLENA IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA,DATUM ROJSTVA,TELEFONSKE ŠTEVILKE,E-MAIL NASLOVI,STATUS POSAMEZNIKA IN ZDRAVSTVENO STANJE.
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PDOATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: NOSILCI OSEBNIH PODATKOV SE HRANIJO V TISKANI OBLIKI V OBLIKI KARTOTEKE,KI SE HRANI V SEFU,NA ZAPISLJIVIH NOSILCIH PODATKOV (CD), KI SO SHRANJENI V SEFU , TER V RAČUNALNIKU ,KJER SO VAROVANI Z DOSTOPNIMI GESLI. POSTOPKE IN UKREPE ZA ZAVAROVANJE DOLOČA PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV,KI GA JE DNE,20.11.2006 IZDAL DIREKTOR PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam