Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELO d.o.o.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 5
Poštna številka: 1509
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5096049000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04), 2 odstavek 10. člena; pogodbeno razmerje in osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivni in neaktivni naročniki edicij oz. produktov. Aktivni naročniki so tisti, ki prejemajo katerekoli edicijo, katere izdajatelj je upravljavec osebnih podatkov. Neaktivni naročniki pa so vsi tisti, ki so bili naročniki, pa so naročnino odpovedali oz. tisti naročniki, katerim je naročniško razmerje prav tako prenehalo, pa nimajo poravnanih vseh naročniških obveznosti ali pa imajo zavedena preplačila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje naročniškega razmerja oz. za statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke družbe Delo, d.d. in partnerskih podjetij Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. za namene neposrednega trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Računovodski podatki se hranijo 10 let, preostali podatki se hranijo do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki o naročniku: šifra, ime in priimek, naslov, telefonska številka, naročena edicija oz. produkt, rojstni datum, zaposlitev, davčna številka, elektronski naslov; podatki o naročilu: razlog pridobitve, datum pridobitve, datum začetka prejemanja naročene edicije, način plačila, TRR račun in banka, pri kateri je odprt, naročila, rok plačila, status plačil, kontakti naročnika (reklamacije, pripombe, …)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog evidence registriranih uporabnikov spletnih mest www.delo.si, www.deloindom.si, www.pogledi.si, www.polet.si in iskalcev zaposlitve na www.zaposlitev.delo.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki spletnih mest www.delo.si, www.deloindom.si, www.pogledi.si, www.polet.si in iskalci zaposlitve na www.zaposlitev.delo.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke družbe Delo, d.d. in partnerskih podjetij Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, zbiranje naročil, zagotavljanje delovanja storitev na portalu www.zaposlitev.delo.si oz. za namene neposrednega trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pisnega preklica privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za uporabnike spletnih mest: ime, priimek, elektronski naslov, naslov stalnega in začasnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta), telefonska številka mobilnega in stacionarnega telefona, spol, datum rojstva, status naročnika, država, uporabniško ime, vzdevek, avatar; - za iskalce zaposlitve: ime, priimek, elektronski naslov, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta), telefonska številka mobilnega in stacionarnega telefona, spol, datum rojstva, državljanstvo, uporabniško ime, zaposlitveni status (redno zaposlen, honorarno zaposlen, zaposlen za določen čas, nezaposlen), podjetje delodajalca in davčna številka podjetja zaposlitve, delovna doba, izkušnje, dokončana stopnja izobrazbe, pridobljen strokovni naziv, smer končanega študija in naziv šole, ki je bila končana, znanja tujih jezikov, znanja računalništva (pisarniški programi, splet in e-pošta), vozniško dovoljenje, delovne izkušnje in znanja, dokazila o pridobljeni izobrazbi oz. znanjih, podatki o želenem področju in kraju dela in o pridobljeni stopnji izobrazbe, v okviru katere želi delati ter ostali osebni podatki iz življenjepisa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), ob vsakokratni privolitvi iskalcev zaposlitve tudi naročniki storitev podjetja Delo, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04), 2 odstavek 10. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji in pogodbeni sodelavci s katerimi sodeluje družba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo honorarja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (10 let po poteku davčnega leta)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., status (zaposlena oz. samozaposlena oseba, brezposelna oseba, drugi status), višina honorarja, stevilka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni, vodotesni in ognjavarni omari, na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca malih oglasov in osmrtnic

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki malih oglasov in osmrtnic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pogodbe o objavi malega oglasa oz. osmrtnice
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naročena edicija, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s zaščitenim dostopom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca nagrajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izžrebani reševalci nagradnih križank in drugih nagrad, imetniki nagradnih kuponov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo nagrade, podelitev in izročitev nagrad
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (10 let po poteku davčnega leta)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, poštna številka, občina, telefonska številka, elektronski naslov, EMŠO, davčna številka, osebni račun, vrednost nagrade,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe Delo, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo dividend
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa, davčna izpostava
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04) – davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), davčna številka in davčna izpostava, podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, plače iz udeležbe v dobičku, c) bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, za stimulacije, za dodatke in za odtegljaje (dodatno zavarovanje, nezgodno zavarovanje), č) nadomestilo bruto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, d) nadomestila bruto plače v breme drugih, e) bruto plače iz udeležbe v dobičku oziroma dobička, f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, povračila stroškov prevoza in prehrane, g) bonitete, delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja, letna poročila o plačah: a) izplačani dohodki za prijavo dohodnine, b) M-4/M-8, podatki in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi, c) izjave za uveljavljanje davčne olajšave za otroka, d) bolniški listi, e) administrativne prepovedi, f ) številke osebnih računov na katere delodajalec izplačuje plača ali druga nakazila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v zaklenjeni omari, na elektronskem mediju varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v zaklenjeni omari, na elektronskem mediju varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Katalog evidence članov Kluba dobrih novic

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki Dela ali Slovenskih novic vsaj pet dni v tednu, ki imajo redno poravnane obveznosti do družbe Delo, d.d. in redno zaposleni delavci v družbi Delo, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, izpolnjevanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pisnega preklica privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek,ulica, hišna številka, pošta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Katalog evidence članov KLUBA POLET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani KLUBA POLET (mladoletni člani ob privolitvi staršev oz. zakonitih zastopnikov in polnoletni člani)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dogodkih in prireditvah KLUBA POLET
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, pošta, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40-1768/2006) 16. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: poleg podatkov o delavcu iz Kataloga evidence o zaposlenih delavcih, se vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v zaklenjeni omari, na elektronskem mediju varovano s kodiranim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca videoposnetkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 14 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, (samo slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se hranijo v zaklenjeni omari pri obratovodji tiskarskega središča.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40-176872006), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračunavanje plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Katalog evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40-176872006), 20. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračunavanje plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca nečasopisnih produktov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04), 2. odstavek 10. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nečasopisnih produktov preko spletnega mesta etrafika.delo.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pogodbe o naročilu nečasopisnega produkta oz. za statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke družbe Delo, d.d. in partnerskih podjetij Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. za namene neposrednega trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, EMŠO, zaposlitev, naročeni nečasopisni produkt, naslov za dostavo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca nečasopisnih produktov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04), 2. odstavek 10. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nečasopisnih produktov preko spletnega mesta etrafika.delo.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pogodbe o naročilu nečasopisnega produkta
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka, EMŠO, zaposlitev, naročeni nečasopisni produkt, naslov za dostavo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Katalog evidence registriranih uporabnikov spletnega mesta www.Slovenskenovice.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki spletnega mesta www.Slovenskenovice.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pisnega preklica privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, elektronski naslov, naslov, poštna številka, pošta, telefonska številka, spol, datum rojstva, status naročnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca udeležencev v nagradnih igrah oz. nagradnih akcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger oz. nagradnih akcij, ki jih organizirajo družba Delo, d.d. oz. partnerska podjetja družbe Delo, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo uporabnikov, obdelave preteklega nakupovalnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke družbe Delo, d.d. in partnerskih podjetij Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. za namene neposrednega trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pisnega preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca osebnih podatkov posameznikov, zbranih za namene neposrednega trženja iz javno dostopnih virov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), 72. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so soglašali z vpisom svojih osebnih podatkov v javni telefonski imenik Slovenije in niso prepovedali uporabe svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni namen
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do preklica osebne privolitve posameznika oz. največ do vpisa sprememb oz. izbrisa njihovih podatkov v prvi naslednji izdaji javnega telefonskega imenika Slovenije
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, številka telefaxa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40-1768/2006) 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v jekleni, vodotesni in ognjavarni omari, na elektronskem mediju varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o vstopih v poslovne prostore

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1- UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in zunanji sodelavci upravljavca osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa v službene oz. poslovne prostore ter v garažo upravljavca osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o imetniku ključa se hranijo, dokler ima posameznik elektronski ključ oz. največ tri leta od njihovega zapisa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca oz. zunanjega sodelavca, imetnika elektronskega ključa, številka ključa, koda ključa, ki določa pravico do vstopa v posamezen prostor, datum in čas vstopa, lokacija vstopa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano s kodiranim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Katalog evidence opravljenih eksternih telefonskih klicev zaposlenih in zunanjih sodelavcev v trženju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in zunanji sodelavci v trženju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene preverjanja izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, sledenje opravljenih aktivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, službena stacionarna telefonska številka, uporabniško ime, datum klica, klicoča telefonska številka pri izhodnih klicih, oddelek, kateremu službena stacionarna telefonska številka pripada, smer klica, status klica, vrsta klica (eksterni klici), število opravljenih eksternih telefonskih klicev (vhodnih in izhodnih)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano z zaščitenim dostopom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Katalog evidence datotek informacijskega sistema Delo d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, zunanji sodelavci družbe Delo d.o.o. in kontaktne osebe obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev družbe Delo d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in stalnosti delovanja informacijskega sistema Delo d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovni status (zaposleni ali zunanji sodelavec oz. kontaktna oseba obstoječega in potencialnega poslovnega partnerja), podatki, ki omogočajo enolično identifikacijo naprave, ki jo uporablja uporabnik informacijskega sistema Delo, digitalne datoteke, potrebne za delovanje informacijskega sistema (dnevniške datoteke, začasne tiskalniške datoteke, ki se hranijo 24 ur, in druge podobne skupine datotek), digitalne datoteke, ki nastanejo pri uporabi informacijskega sistema (datoteke pisarniške programske opreme, datoteke elektronske pošte, in podobno), dnevniške datoteke naprav, ki omogočajo komunikacijo informacijskega sistema Delo z zunanjimi informacijskimi sistemi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano z zaščitenim dostopom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Katalog evidence podatkov o klicih na klicne odzivnike v oddelku Naročnin

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev oddelka Naročnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotovitve prenosa uporabnikovih glasovnih sporočil med delovnim časom oddelka Naročnin, v kolikor so vsi referenti zasedeni, ter izven delovnega časa oddelka Naročnin v informacijski sistem Delo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Klicoča telefonska številka, klicana telefonska številka, čas začetka in konca klica, datum klica, dolžina podajanja sporočila, obvestilo o možnosti podaje glasovnega sporočila, ime, priimek in naslov klicatelja, ki je morebiti vključen v zvočni posnetek klicateljevega sporočila, zvočni posnetek klicateljevega sporočila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano z zaščitenim dostopom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Katalog evidence podatkov o kontaktnih osebah obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev družbe Delo d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene izvajanja pogodbenih obveznosti (pri obstoječih poslovnih partnerjih), za potencialno sklepanje pogodb (pri potencialnih poslovnih partnerjih)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali oz. obdelovali. Telefonski klici starejši od dveh let se samodejno brišejo iz sistema.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktne osebe, naziv in naslov obstoječega oz. potencialnega poslovnega partnerja, telefonska številka in e-mail naslov kontaktne osebe, datum in čas zadnjih 10 (skupaj vhodnih in izhodnih) opravljenih telefonskih klicev s to kontaktno osebo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano z zaščitenim dostopom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca osebnih podatkov udeležencev nagradnih akcij, ki jih na elektronskih medijih družbe Delo d.o.o. oglašujejo oglaševalci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih akcij, ki jih na elektronskih medijih družbe Delo d.o.o. oglašujejo oglaševalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene izvajanja pogodbenih obveznosti in sicer za posredovanje oglaševalcem, v nagradnih akcijah katerih posamezniki sodelujejo. Oglaševalci bodo posredovane podatke obdelovali za statistične obdelave, segmentacijo udeležencev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na njihove dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. za namene neposrednega trženja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do pisnega preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, mobilna oz. stacionarna telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, oglaševalci, ki na elektronskih medijih družbe Delo d.o.o. oglašujejo nagradne akcije, pri katerih posamezniki sodelujejo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se na elektronskem mediju, varovano z zaščitenim dostopom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Delo d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam