Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA FARMACIJO IN ZA PREIZKUŠANJE ZDRAVIL - LJUBLJANA; ZA POSLOVANJE S TUJINO SE UPORABLJA: INSTITUTE OF PHARMACY AND DRUG RESEARCH-LJUBLJANA
Sedež ali naslov: PTUJSKA ULICA 021
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5053889000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, (strokovni profil, specialnost*), delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra) - odločbe o letnih dopustih, ocene delovne uspešnosti, pogodbe o uporabi službenih vozil, sklepi o napotitvah na izobraževanje, mesečni izpiski registracije delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZAF - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v elektronski in papirni obliki. Podatki v papirni obliki se hranijo v sefu v poslovnem sekretariatu (prostor 208). Podatki v elektronski obliki se nahajajo na datotečnem strežniku. Dostop do podatkov na datotečnem strežniku (prostor 200) je možen samo z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki sistema za izmenjavo elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na zavodu in njihovi korespondenčni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Spremljanje uporabe in obremenjenosti sistema za izmenjavo elektronske pošte in komunikacijskih priključkov - Evidenca komunikacije z uporabniki storitev zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - elektronski naslov pošiljatelja in prejemnika elektronskega sporočila - čas transakcije - velikost sporočila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZAF - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v elektronski obliki in se nahajajo na strežniku za elektronsko pošto (prostor 200). Dostop do podatkov je možen samo z uporabniškim imenom in geslom za sistemsko administracijo strežnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca telefonskih klicev na hišni telefonski centrali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na zavodu in ostali posamezniki, ki pokličejo na zavod
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Spremljanje uporabe in obremenjenosti hišne centrale in komunikacijskih priključkov - Evidenca komunikacije z uporabniki storitev zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - klicoča in klicana telefonska številka - čas klica - trajanje klica
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZAF - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so v elektronski obliki in se nahajajo na računalniku priključenem na hišno centralo (prostor 200). Dostop do podatkov je možen samo z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam