Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): CAJHEN MATJAŽ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SPODNJA REČICA 080
Naziv ali firma: CAJHEN REZILNA ORODJA MATJAŽ CAJHEN INŽ., S.P.
Sedež ali naslov: SPODNJA REČICA 080
Poštna številka: 3270
Kraj: LAŠKO
Matična številka: 5616700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji in njihove kontaktne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V namene poslovanja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv in naslov poslovnega partnerja, EMŠO, davčna številka, imena kontaktnih oseb, e-mail,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov , so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, številka TRR, podatek o plači, izobrazba, delovne naloge, poklic, podatki o družinskih članih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ in druge inštitucije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so spravljeni v zaklenjeni omari v poslovnih prostorih, poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje za občasna dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje občasnih del študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, vrsta dela, število opravljenih ur, vrednost opravljenega dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, Študentski servisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so zaklenjeni v omari v poslovnih prostorih, poslovni prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam