Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HVALA - TOPLI VAL TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG SVOBODE 1
Poštna številka: 5222
Kraj: KOBARID
Matična številka: 1535404000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe upravljanja s kadrovskimi viri, spreminjanja stanja na tem področju, za obračun plač, za vodenje kreditnih obveznosti zaposlenih, zavarovanja družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, identifikacijska številka delavca, spol, enotna matična številka občana, številka osebne izkaznice, številka delavske knjižice, številka zdravstvene izkaznice, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), število ur delovne obveznosti, kategorija dela, tarifni razred, porodniška, kraj, občina, stalno ali začasno prebivališče, zakonski stan, član sindikata, prihod, delovna doba, vojaški rok, letnice otrok, invalidnost, datum prenehanja delovnega razmerja, krajevna skupnost, številka osebnega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije DURS Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za zaposlovanje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa fizično varovani. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): MATIČNI URAD, DAVČNI URAD,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA GOSTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: GOSTJE PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Naslov stalnega ali začasnega prebivališča Telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci našega podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so evidentirani v zbirki so hranjeni v računalniku z geslom. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se urejajo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač (obračun plač), poročil in dohodnine in za izvajanje drugih obveznosti delodajalca v zvezi s plačno politiko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcih: enako kot v kadrovski evidenci Podatki o delovnem času in njegovi izrabi: možno število delovnih ur, skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega;od tega: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, zastoje in prekinitve pri delu, ure letnega dopusta, ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje , ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom. Podatki o plačah: izplačane plače, plače iz dobička, nadomestilo neto plače v breme organizacije, druga nadomestila Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje DURS Računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (plačilne liste) se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poslovni prostori so izven delovnega časa fizično varovani. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je varovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DAVČNI URAD, AJPES
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: GOSTJE PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje podatkov prijavno odjavni službi pristojnega državnega organa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek gosta Datum rojstva in kraj rojstva Državljanstvo Številka osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve in od njega pooblaščena izpostava OKC Nova Gorica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so evidentirani v zbirki so hranjeni v računalniku z geslom. Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen nepooblaščen dostop v in izven rednega delovnega časa. Poslovni prostori so izven delovnega časa fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): MATIČNI URAD
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam