Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JURIJ IGLIČAR S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): STRUNJAN 46
Naziv ali firma: RIBOGOJSTVO JURIJ IGLIČAR S.P.
Sedež ali naslov: STRUNJAN 46
Poštna številka: 6320
Kraj: PORTOROŽ
Matična številka: 2082845000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev in trgovskega blaga
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št. TRR
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo rač.servisu. prostor vkaterem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven del.časa zaklepa. zbirka os.podatkov se nahaja na računal.sistemu kateri je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št, TRR št. tel.št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladno s pogodbo računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo rač. servisu. prostor v katerm se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumebntacija vezana na zbirko se izven del.časa zaklepa. zbirka os.podatkov se nahaja na računal.sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam