Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Dejan Ebenšpanger
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Lendavska ulica 018
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, DEJAN EBENŠPANGER, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Lendavska ulica 018
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 1851284000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki se zdravijo v naši ordianciji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zobozdravstvene dejavnosti in uveljavljanje pravic občanov do zobozdravstvenega varstva v breme ZZZS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, številke oz. šifre podlag zdravstvenih zavarovanj, šifre zaposlitve, telefonske številke pacienta, zdravstveno stanje, terapija, rtg posnetki, seznam predpisanih zdravil.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, zavarovalnice ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, izbrani zobozdravnik, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se po koncu delovnega časa zaklepajo. Nepooblaščene osebe ne morejo vstopati v prostore same, izjema je le čistilni servis enkrat tedensko.Podatki, ki se vodijo ročno, se hranijo v kartotečnih omarah, ki se zaklepajo. Podatki v računalniku so zavarovani z identifikacijskimi karticami, gesli, protivirusnim programom in požarnim zidom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki niso povezani z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam