Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): STJEPAN LUGAROV S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GRAMSCIJEVA ULICA 23, IZOLA
Naziv ali firma: INSTALACIJE LUGAROV, STJEPAN LUGAROV S.P.
Sedež ali naslov: GRAMSCIJEVA 23, IZOLA
Poštna številka: 6310
Kraj: IZOLA
Matična številka: 1916467000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis. prostor v katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa, zbirka os.podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št, TRR št, tel.št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodeovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predaju računovodskemu servisu, prostor v katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka podatov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna št., emšo, naslov bivališča, šolska izobrazba, poklic, pogodba o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanu računovodski servis, DURS, ZZZS, ZPIS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo računovodskemu servisu. Prostor v katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka os.podatkov se nahaja na rač.sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam