Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): GORAN DŽOMBIĆ S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ERJAVČEVA 20, KOPER
Naziv ali firma: UM PREKLADANJE, GORAN DŽOMBIĆ S.P.
Sedež ali naslov: ERJAVČEVA 20, KOPER
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1820761000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladno s pogodbo računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis. prostor v katerih se nahaja zbirka os. podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka ose.podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št, TRR
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in skladnio s pogodbo o sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo računovodskemu servisu. prostor v katerem se zbirka nahaja ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa, zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, emšo, davčna št, naslov bivališča, poklic, šolska izobrazba, delovna pogodba
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, računovodski srvis, ZPIS; DURS; ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo računovodskemu servisu. prostor v katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven del.časa zaklepa. zbirka os.podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam