Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Martina Lesjak Povše
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmartno ob Paki 83
Naziv ali firma: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA MARTINA LESJAK POVŠE, dipl.m.s.
Sedež ali naslov: Graščinska cesta 11
Poštna številka: 3312
Kraj: Prebold
Matična številka: 2223384000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev / bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki / varovanci ) na območju občine Prebold
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontinuirana zdravstvena nega, skrb za zdravje varovancev
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov , datum rojstva, poklici, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoza in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenčki, nosečnica, otročnica, starostnik, kronični bolnik )
 • Uporabniki zbirke: Patronažna zdravstvena nega Martina Lesjak Povše višja medicinska sestra , Graščinska cesta 11, 3312 Prebold Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Ministrstvo za zdravje RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam