Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANKA HABJANIČ S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POT ELVIRE VATOVEC 2, POBEGI
Naziv ali firma: ČISTILNI SERVIS ANKA HABJANIČ S.P.
Sedež ali naslov: POT ELVIRE VATOVEC 2
Poštna številka: 6276
Kraj: POBEGI
Matična številka: 1002708000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, davčna št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in odgovorna oseba v računovodskem servisu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se predajo v računovodski servis, kjer se vnesejo v računalnik. prostor kjer se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa, zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št., tel. št., TRR št.
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik in odgovorna oseba v računovodskem servisu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis, kjer se vnesejo v računalnik. prostor kjer se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka os. podatkov se nahaja na računalnišklem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priime, davčna št, emšo, tel.št., smer šolanja, letnik šolanja
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, odgovorna oseba v računovodskem servisu, študentski servis, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis, kjer se vnesejo v računalnik. prostorv katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka os.podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, emšo, davčna št, naslov bivališča, poklic, šolska izobrazba, delovna pogodba
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, pooblaščena oseba v računovodskem servisu, ZPIS, DURS; ZZZS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis, kjer se vnesejo v računalnik. prostor v katerem se nahaja zbirka os. podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam