Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ALEŠ LAŠIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRNJE 014 BREŽICE
Naziv ali firma: LAŠIČ ALEŠ S.P.
Sedež ali naslov: TRNJE 014
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 5513982000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in stranke, ki vstopajo v poslovni prostor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .(Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika zaposlenega oz. strank, ki se nahajajo v poslovnem prostoru, datum in čas vstopa ali izstopa iz poslovnega prostora.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni preko izvajanja z videonadzorom se ne posredujejo uporabnikom razen v izjemnih primerih, ko lahko uporabniki na podlagi zakonskih ali drugih pravnih podlagah zahtevajo te podatke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki videonadzornega sistema se hranijo v zaklenjenih poslovnih prostorih samostojnega podjetnika v Trnju 014, Brežice. Prostori, kjer se evidenca nahaja se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v prostoru ni pooblaščenih delavcev. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Poslovni prostori so zavarovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o kupcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, ki uveljavljajo pravico do vračila davka na dodano vrednost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice do vračila davka na dodano vrednost.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kupca, naslov, država in številka potnega lista.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz evidence kupcev se hranijo v poslovnih prostorih pri samostojnem podjetniku v Trnju 014, Brežice. Poslovni prostori, kjer se nahaja evidenca osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v prostoru ni pooblaščenih delavcev. Poslovni prostori so varovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam