Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Helena Istenič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska 21 e
Naziv ali firma: GINEKOLOŠKA ORDINACIJA HELENA ISTENIČ, DR. MED. SPEC. GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA
Sedež ali naslov: Ljubljanska 21 e
Poštna številka: 1240
Kraj: Kamnik
Matična številka: 1549022000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV IN OPRAVLJENIH GINEKOLOŠKIH IN PORODNIŠKIH STORITEV IN SVETOVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OPREDELJENI REGISTRIRANI PACIENTI OZ .TISTI, KI JIM JE BILA NUDENA PRVA POMOČ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE GINEKOLOŠKO PORODNIŠKE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, SPOL, DAN, MESEC, LETO ROJSTVA,NASLOV, TEL.ŠTEVILKA, ANAMNEZA,GINEKOLOŠKI STATUS, DATUMI OBISKOV,VRSTESTORITEV,DIAGNOZE,IZVIDI
 • Uporabniki zbirke: MEDICINSKA SESTRA,NADOMESTNI ZDRAVNIK,LABORATORIJI S KATERIMI IMAMO POGODBO, BOLNICE NA SEKUNDARNEM IN TERCIARNEM NIVOJU, OSTALI SPECIALISTI, ZZZS, VZAJEMNA ZDRAV. ZAVAROVALNICA, ADRIATIC-SLOVENICA D.D., TRIGLAV ZDRAV. ZAVAROVALNICA, ZDRAVSTVENI DOMOVI S KATERIMI SODELUJEMO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI RAČUNALNIK ZAVAROVAN Z GESLI, ZAKLENJENE KARTOTEKE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: HELENA ISTENIČ, dr.med.spec.ginekologije in porodništva
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam