Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MENTAL, D.O.O., PSIHIATRIČNA AMBULANTA TREBNJE
Sedež ali naslov: Goliev trg3
Poštna številka: 8210
Kraj: Trebnje
Matična številka: 2211351001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zdravstvene kartoteke bolnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: bolniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: psihiatrična obravnava bolnikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime ,priimek, datum rojstva, emšo, bivališče, tel.številka, poklic, zaposlitev, osebni zdravnik, naslov svojcev, datum pregledov, zdravstveno stanje, terapija
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Institut za varovanje zdravja, Sodišča in sodni izvedenci psihiatrične stroke, Vzajemna, Adriatic Slovenica d.d., Triglav-zdravstvena zavarovalnica, osebni-izbrani zdravniki, Psihiatrična klinika, druge bolnišnice, ambulante
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se zbirka nahaja, se izven delovnega časa zaklepajo, hrani se v zaklenjeni omari, zdravstveni dom, v katerem se nahaja zbirka, je varovan objekt.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatke o generalijah bolnika in osnovnih podatkih, povezanih z zdravstvenim zavarovanjem (ime osebnega zdravnika, zdravila, predpisana na recept, obvezno in dopolnilno zavarovanje) dobivamo tudi s čitanjem zdravstvenih kartic bolnikov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam