Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANTON POGAČNIK S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA 1. MAJA 10
Naziv ali firma: GEODETSKE STORITVE, ANTON POGAČNIK S.P.
Sedež ali naslov: CESTA 1. MAJA 10
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5676734000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI IN DIJAKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE S ŠTUDENTSKIM SERVISOM
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV BIVALIŠČA, ŠTEVILKA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE, NAZIV FAKULTETE
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK IN NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE DRUGI UPORABNIKI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE NAHAJA V ZAKLENJENI OMARI. OSEBNI PODATKI, KI SE HRANIJO V RAČUNALNIKU SO DOSTOPNI Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KJNIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČNIKOV - FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI SO NAROČNIKI STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE MEJNIH OBRAVNAV IN IZDAJO RAČUNA ZA OPRAVLJENO STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DATUM ROJSTVA
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK, ZAPOSLENI DELAVCI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NAHAJAJO V ZAKLENJENI OMARI IN V RAČUNALNIKU. DOSTOP DO PODATKOV V RAČUNALNIKU IMAJO POOBLAŠČENE OSEBE Z GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI V ZEMLJIŠKI KNJIGI IN ZEMLJIŠKEM KATASTRU
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam