Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Istrabenz Gorenje, avtomatizacija procesov d.o.o.
Sedež ali naslov: Naselje na šahtu 53
Poštna številka: 1412
Kraj: Kisovec
Matična številka: 1647792000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu potrošnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci opreme in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje, pošiljanje računov, pošiljanje reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): po potrebi (odvisno od stalnosti kupcev)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno prebivališče-naslov, tel. številka, e-mail.
 • Uporabniki zbirke: računovodstvo (vodja, osebje v računovodstvu)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 3.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Nadzor dostopa v poslovne prostore družbe s pomočjo video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): potreba po varnosti zaposlenih in premoženja družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki - zaposleni delavci, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor in varnost ljudi in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): štiri mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, oz. vidnega pola video nadzornega sistema
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 3.01.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odst. 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam