Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALENTIS PHARMACEUTICALS D.O.O.
Sedež ali naslov: PREŠERNOVA CESTA 5
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2074001000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK, IME, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, SW TOOLS d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI ROČNO IN JE ZAKLENJENA V OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam