Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VENTIL TRADE, ŽIRI, D.O.O.
Sedež ali naslov: NOVE FUŽINE 49
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1462024000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠT.
 • Uporabniki zbirke: VODSTVO PODJETJA, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DURS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVAANJE, CENTER ZA SOCILANO DELO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČ. OPREMA NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH KJER JE V IN IZVEN DELAVNEGA ČASA NEPOOBLAŠČENIM DOSTOP ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DURS, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, CENTER ZA SOCIALNO DELO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam