Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Darinka Marič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kočevska reka 25, 1291 Škofljica
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, DARINKA MARIČ, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Kočevska reka 25
Poštna številka: 1291
Kraj: Škofljica
Matična številka: 1397613000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi uveljavljanja pravic ZZZS, zobozdravstvenega statusa, za potrebe postopka in izvajanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime pacienta, priimek pacienta, naslov pacienta, EMŠO, dan in leto rojstva pacienta, status upokojenca, status študenta, oblika zavarovanja, telefonska številka pacienta, RTG posnetki, številka zavarovalne police.
 • Uporabniki zbirke: Zobna ordinacija Darinka Marič, dr.den med., ZZZS, Vzajemna, AdriaticSlovenica, Zobni laboratorij Hribar jurij s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v ognjevarni omari v prostoru, ki se izven delavnega časa zaklepa. Nepopoblaščene osebe nimajo dostopa do poslovnih prostorov. Zbirka osebnih podatkov na računalniku je zaklenjena in zaščitena z osebnim geslom. Natančna opredelitev je navedena v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki se nahaja na sedežu Zobne ordinacije.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ppodatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam