Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROMAN KLEMENČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BREZNICA POD LUBNIKOM 12
Naziv ali firma: ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, ROMAN KLEMENČIČ S.P.
Sedež ali naslov: BREZNICA POD LUBNIKOM 12
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 1481118000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV - UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON ZVOOP-1. ČLEN 8 IN 10 TER NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA IN OSEBNE PRIVOLITVE POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZSTAVITEV RAČUNA NA PODLAGI OPRAVLJENE STORITVE, OZ. PRODAJE TER OBVEŠČANJE.
 • Rok hrambe (neobvezno): PET LET.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA VSEBUJE IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ALI IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK , DRUGI ZAPOSLENI PRI PODJETNIKU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: UKREPI VAROVANJA SO ZAPISANI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OD 01.10.2006. PODATKI SO SHRANJENI NA RAČUNALNIŠKI OPREMI, KI SE NAHAJA V PROSTORIH, KI SO V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI. EVIDENCE V PAPIRNI OBLIKI SO SHRANJENE V ZAKLENJENIH OMARAH. NEPOOBLAŠČENIM JE DOSTOP ONEMOGOČEN. DOSTOP DO PROGRAMSKE OPREME JE VAROVAN S POSEBNIMI GESLI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON ZVOP-1, ČLEN 8 IN 10.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV, KI SO FIZIČNE OSEBE IN OSTALE FIZIČNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE UPORABLJAJO ZA INTERNO UPORABO NA PODLAGI OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno): PET LET.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32.ČLENA ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA VSEBUJE IME IN PRIIMEK, NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA GSM TER ELEKTRONSKI NASLOV.
 • Uporabniki zbirke: OBRTNIK.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI , SE NAHAJA V PROSTORIH, KI SO V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI. EVIDENCE V PAPIRNI OBLIKI SO SHRANJENE V ZAKLENJENIH OMARAH. NEPOOBLAŠČENIM JE DOSTOP ONEMOGOČEN. DOSTOP DO PROGRAMSKE OPREME JE VAROVAN S POSEBNIMI GESLI. DOKUMENTACIJA JE SHRANJENA V ZAKLENJENIH OMARAH. UKREPI VAROVANJA SO ZAPISANI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV OD 01.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam