Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IRENA ŠKORNIK-KOSTANJEVEC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRNOVSKA VAS 42A,2254 TRNOVSKA VAS
Naziv ali firma: ZOBNA ORDINACIJA, IRENA ŠKORNIK-KOSTANJEVEC, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: TRNOVSKA VAS 42A
Poštna številka: 2254
Kraj: TRNOVSKA VAS
Matična številka: 2001993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZOBOZDRAVSTVENE KARTOTEKE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04, 113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sledenje zdravstvenega stanja pacientov, evidentiranje storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki s KZZ
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zaklenjena ordinacija zaklenjena kartotečna omara dostop do programa varovan z geslom odčitavanje pacientovih kartic s posebnim čitalcem in profesionalno kartico, ki ima svoj PIN
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS; 86/04 in 113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): 10.let za dokumentacijo o zaposlenih, po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena o ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost;
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, hranijo se v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 4.12.2006 izdala Zobna ordinacija Irena Škornik-Kostanjevec, dr.dent.med., Trnovska vas 42/a, 2254 Trnovska vas
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam